Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao kĩ năng giao tiếp ứng xử tại bệnh viên GTVT Đà Nẵng

Cập nhập: 09/06/2015 06:11


 

Trong những năm qua , ngành y tế chúng ta đã đạt được những thành tích cao trong công tác khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh . Nhiều tấm gương cán bộ, nhân viên y tế tận tụy phục vụ người bệnh ,  hết lòng hết sức chăm sóc cứu chữa và đã cứu sống nhiều bệnh hiểm nghèo . Tuy nhiên , bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp viên chức y tế có thái độ cáu gắt với người bệnh và gia đình người bệnh gây bức xúc dư luận xã hội.

 Nhằm từng bước khắc phục những thiếu sót đó , được sự chỉ đạo của Bô Y Tế, bệnh viện đã tổ chức tập huấn  về kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và triển khai phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 cho các khoa phòng trong toàn bệnh viện .

Tại lớp tập huấn, lãnh đạp các khoa phòng và các cán bộ CCVC bệnh viện đã được Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học kỹ thuật Y dược Đà Nẵng  giảng dạy về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mục đích của việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị  y tế ngành GTVT là nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại các đơn vị trong ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, lề lối làm việc, đảm bảo công khai minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức y tế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế./.

Các tin khác
CÁC KHOA - PHÒNG BAN