BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Email: tochuchanhchinhgt5@gmail.com
Số điện thoại: 0236.3764936
Số Fax: 0236.3764935

 
CÁC KHOA - PHÒNG BAN