Đà Nẵng lên kế hoạch thu dung, điều trị đến 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 lên đến 1.000 ca mắc trong tình hình

Đủ chiêu “lách luật” tăng giá viện phí

Tính giá cao ở những dịch vụ sử dụng nhiều; giá giường bệnh bao gồm cả điều hòa, quạt cây và quạt trần; kéo mức tăng trung bình xuống thấp bằng cách..

CÁC KHOA - PHÒNG BAN