Gặp mặt 21 Bệnh viện tuyến Trung ương tham gia khám, chữa bệnh BHYT tại Hà Nội

Cập nhập: 17/04/2012 12:00

 

 
 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng: "Tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo lợi ích ba bên, sử dụng có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT"
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng: "Tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo lợi ích ba bên, sử dụng có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT"
Sáng 17/04/2012, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện lãnh đạo 21 Bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tham gia khám, chữa bệnh BHYT nhằm chuyển giao việc ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện này với BHXH thành phố Hà Nội về Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến trực thuộc BHXH Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo nhấn mạnh: Thực hiện Luật BHYT, đến nay trong cả nước đã có khoảng 53,9 triệu người tham gia BHYT, đạt khoảng 63% dân số. Cùng với đó, thực hiện cơ chế mới cho phép người bệnh khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến, khám, chữa bệnh tự chọn đã làm gia tăng tình trạng khám, chữa bệnh ở các tuyến trên, khám, chữa bệnh đa tuyến ngày càng tăng. Việc thành lập Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam cũng như việc chuyển giao ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các bệnh viện tuyến Trung ương về Trung tâm phụ trách là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.

Thực hiện Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, ngày 05/04/2012, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 334/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến là đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quản lý thanh toán BHYT trên phạm vi cả nước, thực hiện việc giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trước đó, ngày 16/02/2012, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 207/QĐ-BHXH về việc chuyển phòng Giám định và thanh toán đa tuyến thuộc BHXH thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về Trung tâm. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp, từ 01/04/2012, chuyển giao việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội do Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến trực tiếp ký hợp đồng. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết: Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 21 bệnh viện tuyến Trung ương và tương đương đang ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với 22 đầu mối hợp đồng (21 Bệnh viện và 01 Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E Trung ương). Tính đến ngày 16/04/2012, BHXH TP. Hà Nội đã hoàn thiện việc chốt số liệu quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến hết 31/12/2011 của 21 bệnh viện này để bàn giao cho Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH TP. Hà Nội cũng đã bàn giao toàn bộ bộ máy tổ chức cán bộ đang làm công tác giám định tại 21 Bệnh viện này theo nguyên trạng cho Trung tâm với mục tiêu giảm thiểu những xáo trộn có thể có khi thực hiện việc chuyển giao ký hợp đồng. Việc quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ Quý I/2012 tại 21 bệnh viện này sẽ do Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến thực hiện. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển giao, BHXH TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm và các Bệnh viện để giải quyết vướng mắc khi có phát sinh.

Sau khi tham khảo hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới do Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến soạn thảo, đại diện lãnh đạo các Bệnh viện đã thảo luận sôi nổi một số điều khoản trong hợp đồng nhằm đi đến thống nhất chung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng khẳng định: Chính sách BHYT của nước ta so với nhiều nước trên thế giới và các nước có cùng mặt bằng phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực đã thể hiện sự ưu việt rõ rệt của hệ thống chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc thực hiện thành công chính sách BHYT cùng với chính sách BHXH có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo An sinh xã hội. Hiện nay, sự tương quan giữa mức đóng và mức hưởng BHYT của còn quá chênh lệch. Việc bỏ các quy định ràng buộc về điều kiện tham gia, điều kiện thời gian hưởng chế độ khi tham gia BHYT đã dẫn đến tình trạng lựa chọn ngược, hầu hết đối tượng tự nguyện tham gia BHYT là những người mắc bệnh nan y, mãn tính, chi phí điều trị lớn. Bên cạnh đó, các quy định về tổ chức thực hiện chính sách cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt là các quy định về công tác quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc; các quy định về chuẩn điều trị chuyên môn chưa được ban hành đã dẫn tới tình trạng lạm dụng các chỉ định dịch vụ kỹ thuật, lãng phí trong sử dụng thuốc,… và gây thất thoát Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. 

Tổng Giám đốc bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo 21 Bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn TP. Hà Nội tăng cường công tác quản lý để đảm bảo hài hòa lợi ích ba bên: người tham gia BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh và Nhà nước, sử dụng có hiệu quả Quỹ khám, chữa bệnh BHYT được đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động, nhân dân và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước./.

 

Theo Tạp chí BHXH
Các tin khác
CÁC KHOA - PHÒNG BAN