Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020, có 65% lao động tham gia BHXH, 98% dân số tham gia BHYT

Cập nhập: 27/11/2013 12:00

     
      Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 đã xác định mục tiêu của thành phố, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 65% lực lượng lao động tham gia BHXH, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Riêng BHYT, phấn đấu trên 96% dân số tham gia từ năm 2015
 
 
Đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Thành ủy báo cáo quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW
Và Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng
 
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có trên 120 đại biểu, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, các sở, ban, ngành thành phố, Quận ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện, đặc biệt, có sự tham dự của đồng chí Phạm Xuân Thủy, Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng. Đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đến dự, chỉ đạo và trực tiếp báo cáo quán triệt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW.
 
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, đồng thời tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia BHYT; Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT.
 
Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, trong Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng đã xác định mục tiêu của thành phố, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 65% lực lượng lao động tham gia BHXH, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Riêng BHYT, phấn đấu trên 96% dân số tham gia từ năm 2015.
 
Để cụ thể hóa Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 8190/KH-UBND, trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện BHXH, BHYT theo từng năm trên địa bàn thành phố, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giao cho các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố đã phổ biến Kế hoạch số 8190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành BHXH thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chương trình hành động sô 26-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng. Hội nghị còn có các tham luận của đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất thành phố.
 
 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố 
phổ biến Kế hoạch số 8190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.
 
Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí nêu rõ: Đối với các cơ quan, ngành chuyên môn như Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương và Xã hội, Y tế, Giáo đục Đào tạo… cần quan tâm đến những ý kiến đề xuất của các đơn vị như cần cải cách, đổi mới hơn về thủ tục hành chính trong dịch vụ công, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, công tác tuyên truyền, chú trọng công tác khen thưởng, nêu gương. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần tổ chức, quán triệt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đơn vị, địa phương mình nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.
 
 
Đồng chí Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế
Trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ TBXH
Trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT
Trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Thái Bá Cảnh Trưởng Ban QL Khu CN và CX
Trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị.
 
 
 


 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
           Bài và ảnh: Nguyễn Tân         


       
                                   
 
 
 
Các tin khác
CÁC KHOA - PHÒNG BAN