Khoa khám bệnh

1.Giới thiệu chung:

- Trưởng khoa : Bs.CKI Trần Duy Hưng

-  Phó trưởng khoa : Bs Nguyễn Viết Dũng.

 

- Điều dưỡng trưởng:  Phan Lê Tú Anh
           Tổng số nhân lực gồm 13 người. Trong đó có 2 bác sỹ, 9 điều dưỡng và 01 hộ lý.

                                  

2. Cơ cấu tổ chức:

                                

3. Chức năng nhiệm vụ:


- Tổ chức tiếp nhận và điều trị ban đầu cho bệnh nhân đến cấp cứu

- Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, phân tuyến và làm các thủ tục khám và điều trị ngoại tuyến và làm các
thủ tục nhập viện.

- Thực hiện khám và điều trị ngoại trú chuyên khoa Nội tổng hợp.

- Nội soi tiêu hoá bằng kỷ thuật nội soi ống soi mềm

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

- Phổ biến nội qui, qui chế bệnh viện , quyền và nghĩa vụ của bệnh nhân đến khám điều trị và các chế độ
chính sách của người tham gia BHYT tại bệnh viện.

- Khám sức khoẻ theo yêu cầu và khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động

- Tham gia hướng dẫn thực tập sinh .

- Nghiên cứu khoa học và cải tiến kỷ thuật phục vụ khám chữa bệnh.

 

 

4. Trang thiết bị y tế:
         - Máy sốc điện
         - ECG, Monitoring, bản sốc điện
         - Hệ thống nội soi tiêu hoá

 

 

 

 

CÁC KHOA - PHÒNG BAN