Khoa Xét nghiệm

1.    Giới thiệu chung:

       Trưởng khoa Xét nghiệm: KTV Lê Văn Hoàng.
             Tổng số nhân sự gồm 5 người. Trong đó có 01 KTV Cử nhân , 01 KTV Cao đẳng và 03 KTV Trung cấp.

        2.    Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa xét nghiệm có trách nhiệm tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

Làm tốt công tác xét nghiệm thường quy của Bệnh viện hạng II, triển khai các xét nghiệm mới đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện như xét nghiệm miễn dịch Elisa: T3, T4, TSH, βHCG, CA125, HbA1C …

Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24h.

Định kỳ chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm để bảo đảm chính xác các xét nghiệm.

Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

 Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc. Xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn Bệnh viện.

CÁC KHOA - PHÒNG BAN