Khoa Nội tổng hợp

 

1. Giới thiệu chung:

- Trưởng khoa Nội TH: Ths.Bs Nguyễn Thị Kim Thanh

- Phó trưởng khoa Nội TH: Bs CKI Phạm Thị Luận
                          Tổng số nhân sự gồm 13 người. Trong đó có 03 Bác sĩ (01 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ CK1, 01 Bác sĩ định hướng chuyên khoa nội),  
                          08 Điều dưỡng TH và 02 Hộ lý.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Nội Tổng hợp chịu trách nhiệm thu dung điều trị tất cả các bệnh nhân thuộc chuyên khoa nội: Tim mạch, thân tiết niệu, nội tiết, hô hấp, thần kinh, cơ xương khớp, huyết học, lây – lao.

Phối hợp với các khoa đảm bảo điều trị tốt cho bệnh nhân.

3. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị y tế

Khoa Nội TH hiện có 40 giường bệnh nội trú. Bao gồm 01 phòng nhận bệnh, tư vấn bệnh, tư vấn dinh dưỡng; 01 phòng chăm sóc bệnh nặng; 01 phòng thủ thuật; 01 phòng yêu cầu.

Trang thiết bị y tế trong khoa: 01 máy monitor, 01 máy ECG, 01 máy bơm tiêm điện, 02 máy khí dung và 01 máy trợ thở.

4. Định hướng phát triển

Bổ sung nhân lực khoa: Thêm 01 Bác sĩ chuyên khoa I Nội khoa

Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn đặc biệt về tim mạch, cấp cứu nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Tách khoa lây lao – nhi.

Phát triển đơn vị lão khoa.

 

CÁC KHOA - PHÒNG BAN