Khoa Dược & TTBYT


1. Giới thiệu chung:

Trưởng khoa: Dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Tổng số nhân sự: 05 người. Bao gồm 02 Dược sĩ ĐH và 03 Dược sĩ TH.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc về toàn bộ công tác dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ,kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn,hợp lý:

·         Lập kế hoạch,cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế có chất lượng kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị, khám chữa bệnh và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai,thảm họa).

·         Quản lý, theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc,hóa chất, y cụ của các khoa phòng tại Bệnh viện. Nhập thuốc, cấp phát và đưa thuốc đến tận tay người bệnh, cấp phát hóa chất và y cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.

·         Thực hiện kiểm kê định kỳ  hàng quý thuốc, hóa chất và y cụ tại khoa dược theo quy định.

·         Bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các quy chế chuyên môn.

·         Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Bệnh viện.

·         Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

·         Thực hiện công tác Dược lâm sàng (tham gia hội chẩn khi có yêu cầu). Thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của Bệnh viện. Tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

·         Là cơ sở thực hành của các trường Đại học,Cao đẳng và Trung học về dược.

3. Trang thiết bị

Để đảm bảo các điều kiện bảo quản thuốc đúng theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, kho Dược được trang bị các phương tiện, thiết bị như: quạt thông gió, điều hòa không khí, nhiệt kế, ẩm kế, tủ, giá kệ

 4. Định hướng phát triển

Cập nhật thường xuyên các kiến thức y dược học mới, xây dựng hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy trình chuẩn cho các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

Tham gia nghiên cứu khoa học, tiến hành nghiên cứu phân tích, đánh giá sử dụng thuốc hoặc đánh giá chi phí điều trị của người bệnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, giảm chi phí dùng thuốc của bệnh viện.

 

 

 

CÁC KHOA - PHÒNG BAN