Khoa Cận lâm sàng

 

          I . Giới thiệu chung:

         - Trưởng khoa: BS Trương Quang Thắng.

         -  Kỹ thuật viên trưởng kiêm Tổ trưởng công đoàn: Cử nhân Huỳnh Ngộ.

          II. Chức năng nhiệm vụ:

              Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị  Xquang, siêu âm…

              Các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn đang được thực hiện tại khoa:

              1. Xquang:

      - Qui ước : Chụp tất cả các bộ phận.

      - Chuẩn bị : Chụp Dạ dày, ruột non, ruột già có baryte, thận, tiết niệu ( UIV)

              2. Siêu âm:

     - Tổng quát : Bụng, tuyến giáp, tinh hoàn, cơ khớp, màng phổi …

     - Sản khoa : Tầm soát trước sinh bằng hình ảnh

    -  Siêu âm tim – mạch máu

        Với số lượng khoảng 100 bệnh nhân/ngày.

 III. Trang thiết bị y tế:

             - Máy x quang toàn sóng HUYNDAI HD-R300

             - Máy x quang di động    MULTI MOBILE 2.5 của Siemens

             - Máy x quang chụp răng chuyên dụng.

             - Máy siêu âm 4D ALOKA PROSOUND ALPHA 6 với 5 đầu

             - Máy siêu âm Aloka 1100 SSD

             - Máy siêu âm GE PRO 100

             - Hệ thống Xquang kỹ thuật số

 IV. Định hướng phát triển :

               Đầu tư thêm trang thiết bị, nguồn nhân lực để triển khai công tác chẩn đoán hình ảnh phù hợp phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

  

 

CÁC KHOA - PHÒNG BAN